הפנסיונים המוקדמים ופעילויות שונות
Contact us
Welcome Page
Presentation-Menu
"Gideon" Center
General Services
Pre-Pensioners
"Leo Cohn" Center
Sandwiches-Children
"Finkelstein" Center

1. קבוצות לפנסיונריות  המוקדמות: דרמה, תרגילים, מקלה לדינו, מקלה, ריקוד פולק, אומנות, הרצאית, קבוצות דבור, פלמנקו
2. קבוצה פרטית של תרגילים.
3. כיתות: עברית, מחשוב, ליקויי זכרון.
4. קבוצת נשים הדסה-פעם בחודש בבוקר.
5. אפשרות השכרת אולם לפעילויות הפרטיום.

Copyright © 2012 Jean KAUFFMANN


Powered by NETdentity