ברוכים הבאים לאתר החדש של מרכז היום של בית פרנקפורתר
Contactez-nous
עמוד הבית-ברוך הבא
עמוד הבית -ברוך הבא
תרבות מקום
המרכז ״גדעון״
שירותים כלליים
הפנסיונים המוקדמים
כריך כל יום לכל ילד
מרכז פינקלשטיין

המרכז ״ליאו כואן״
To see this website in English, click on the flag
Video English
Nous allons vous accompagner dans les activités variées qui ont lieu au Centre Frankforter.

Nous sommes fiers de nos nombreux volontaires dont certains préparent, chaque matin, des sandwiches pour des enfants scolarisés en manque de nourriture, et d'autres assistent les personnes âgées. Notre but est de vous éclairer sur les personnes dans le besoin.

Video Ivrit
Video
Copyright © 2012 Jean KAUFFMANN


Powered by NETdentity